Cerablus Meslek Yüksekokulu'nun muhtelif bölümlerinde okuyan öğrencilerin staj yapacakları birimleri geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla Yüksekokul müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yılmaz,  Müdür yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Adil Öztekin ve Öğretim Görevlisi Mustafa Nebhen ile birlikte bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afrin ve Azez bölgesini ziyaret etti. Afrin ziyaretinde Mahalli İdareler Bakanı Sayın Sait Süleyman ile görüşmede ikili ilişkileri geliştirme ve Büro yönetimi bölümünde okuyan öğrencilerin staj yapabilecekleri yerler konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. Görüşmede Sait beyin misafirperverliği ve iş birliği konusunda göstermiş olduğu nezaketi nedeniyle teşekkür edildi. Daha sonra Afrin Askeri Hastane Müdürü Sayın Oğuz Ekindi ile bir araya gelerek yapılan görüşmede Hemşirelik, Ebelik, İlk yardım ve Fizyoterapi bölümünde okuyan öğrencilerin staj yapacakları yerler ve mezuniyet sonrası istihdam olanakları ele alındı. Görüşmede Oğuz beyin misafirperverliği ve iş birliği konusunda göstermiş olduğu nezaketi nedeniyle teşekkür edildi. Azez ziyaretinde ise yerel meclis Başkanı Muhammed Hamden. Hastane müdürü Sinan Aha ile temalarda bulunan Hocalarımız staj ve iş imkanları hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.Her konuda karşılıklı işbirliğine hazır olduklarını dile getiren Muhammed Hamden ve Sinan Aha  Müdürümüz memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini sundu.