• Hasta Bakımı Ön Lisans Programı:

                Amacı; Günümüzde hastaları yalnızca tedavi edici değil, aynı zamanda koruyucu, destekleyici ve rehabilite edici sağlık ve sosyal hizmetlere duyulan ihtiyaç ve talep artmıştır. Sağlık hizmetlerinden yararlanma imkânlarının artması ile tüm dünyada sağlık kurumuna gidemeyecek veya terminal dönemdeki hastalara evde sağlık hizmetlerinin eğitimli kişiler tarafından sunulması gündeme gelmiştir. Hasta Bakımı programı da bu ihtiyaca bağlı olarak artan talebi eğitimli ve donanımlı sağlık personeli ile karşılamak amacıyla kurulmuştur.

                Hasta Bakım Program mezunları, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakım teknikeri olarak görev yaparlar.