• İklimlendirme ve Soğutma Programı

İklimlendirme, havanın ısıtılması, soğutulması, nemlendirilmesi veya neminin alınması bir başka deyişle şartlandırılması işlemine denir. Soğutma ise, bir maddenin veya ortamın sıcaklığını, onu çevreleyen hacim sıcaklığının altına indirilmesi ve orada muhafaza etmek üzere ısının alınması işlemine denir.
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı İklimlendirme ve soğutmanın kavramları, kuralları, teorisi ve uygulamaları yanında ısıtma teknikleri ile ilgili teori ve uygulamaları hakkında eğitim veren, piyasaya adaptasyon ve uygulama becerisinin geliştirilmesi için endüstriye dayalı eğitimi içeren ve iklimlendirme soğutma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri ünvanı ile ara eleman yetiştiren teknik bir programdır.

Öğrencilerimiz programımızdan mezun olurken genel olarak ilgili sektörlerde üretim, işletme, servis, malzeme tedariği, proje ve danışmanlık hizmetleri alanları ile ilgili olarak başlıca ölçme ve imalat, sistem ve tesisat (iklimlendirme, soğutma, yapı tesisatı, doğalgaz) işletim, montaj, arıza teşhis ve giderme, bakım, proje hazırlama ve işi planlama becerilerini kazanırlar.

Mezun olan öğrencilerimiz klima cihazlarının, ticari ve evsel soğutucuların, soğuk depoların, soğuk taşımacılık, endüstriyel tip soğutma gruplarının ve klima santrallerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, şartlandırılmış ortamlarda üretim yapan işletme ve tesislerin v.s montajı, işletilmesi, bakımı ve onarımı ve arızalarının giderilmesi ve tüm bu sistem, makine, ekipman ve tesislerin projelendirilmesi ve tedariklerinin ve malzeme temininin sağlanması gibi işlerde istihdam edilirler.

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ